PDF Skeppings Wysheid

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Skeppings Wysheid file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Skeppings Wysheid book. Happy reading Skeppings Wysheid Bookeveryone. Download file Free Book PDF Skeppings Wysheid at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Skeppings Wysheid Pocket Guide.
Die donkerte
Contents:
 1. Account Options
 2. Skepping van Adam
 3. Die Woord van God
 4. Smaragtablet
 5. Die navorsingstaak van die universiteit | Koers - Bulletin for Christian Scholarship

Om dit reg te kry moet ons verby ons omstandighede leef.

Die Sabbat Deel 1

Elkeen van ons het die potensiaal om ons eie unieke merk te maak. As jy min verwag, gaan jy min kry. Wanneer mens goeie geleenthede verwag, sal mens baie meer sukses en guns beleef. Ons tema wees buitengewoon anders, is sinoniem aan doodgewoon gewillig wees, want is dit nie die hoofkenmerk van al die besondere vroue waarvan ons in die Bybel lees nie. Hierdie Bybelse vroue was, net soos ons, eenvoudige mense wat ook maar foute begaan het, verkeerde keuses gemaak het, getwyfel het en moed opgegee het.

Al hierdie vroue toon karaktereienskappe van gewillig wees en het die keuse uitgeoefen om buitengewoon anders te dink, te kies en te wees. Hoe kan ons hierdie eienskappe dan aanleer? Deur met n droom, n doelwit en n visie te leef. Die Gees van God wat in ons woon, stel ons instaat om buitengewoon anders te wees. Alhoewel dit n keuse is om so te leef, is dit ook n Bybelse opdrag.

Soggens om die dag nader te wink, saans om die dag af te sluit. Of sommer net enige tyd van die dag of nag. En wat daarom maklik krake maak. Dompel my sommer weer vandag in U genadewater sodat U maklik met my- U kleimens- kan werk. Wees sag met my hart, sag maar sekuur. Want hoe anders sal ek soos U kan lyk. Jy mag nie energie verkwis deur op negatiewe gedagtes en negatiewe herinneringe te fokus nie. Dit is nie jou omstandighede wat jou negatief maak nie. Dit is jou houding teenoor jou omstandighede. Voor jy nie jou gedagtes en manier van dink verander nie, sal niks in jou lewe verander nie en sal jy nie anders leef nie.


 • Het God skep die hemel en die aarde in ses dae? of…...
 • Wat is wysheid?;
 • Southern Comfort.
 • byakkou (Japanese Edition);

Jy kan nie buitengewoon wees as jy nie doen waaraan jy glo en wat vir jou natuurlik is nie. Hier is jou uitdaging: Leer om die regte jy te wees. Wanneer jy jou nek styf hou, kan God nie jou kop draai nie. Maar wanneer ons in geloof leef laat ons Hom toe om ons rigting te bepaal. Mag ons dit regkry om elke dag in God se genadewater te val en week te word in Sy hande. Hoe anders sal ons lewe dan wees? Wanneer jy is wie jy regtig is en jou eie persoonlikheid en beginsels uitleef.

Dit verg baie moed. Jy doen partykeer dinge wat strydig is met hoe jy eintlik voel, miskien meer as wat jy sal wil erken. Dis tog makliker om die konflik te vermy. Ons moet egter let op die voetspore wat ons trap. Party spore is diep, ander is oppervlakkig. Net so laat ons spore in ander mense se lewens agter.

Account Options

Ons pak elke dag tree vir tree aan. Daagliks maak ons keuses, keuses wat van ons karakter getuig, keuses wat ons waardes reflekteer. Keuses wat spore nalaat. Kom ons kies om met integriteit te leef, eerlikheid. Vriendelikheid, respek vir onsself en vir mekaar. Jy is eg, opreg en eerlik. As jy vir ander n voorbeeld wil wees, moet jy elke oomblik met integriteit leef. God wil ons vanjaar verras met Sy liefde, Sy goedheid en genade.

Skepping van Adam

Waag dit om die verskil te wees wat jy wil sien. Sien God se prentjie vir jou en leef buitengewoon anders. Sy is buitengewoon anders. Haar karakter is gewortel in wysheid wat berus op die erkenning van die fundamentele orde wat God in die Skepping gevestig het. Sy leer ons daar is n besliste plek vir ons as vroue in God se Skeppingsorde.

Ons speel n belangrike rol in ons gesinslewe, werksverhoudings en gemeenskap. Ons leer by die vrou van wysheid hoe om op God se manier oor ons huishouding toesig te hou. Voordat God nog enigiets geskep het, was die wysheid daar.

Die Woord van God

Daarom is opgeskryf dat Jesus Christus opgegroei het en toegeneem het in wysheid Luk. In Christus is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind Kol. Die skepping was nie God se optrede waar Hy telkens uit sy foute kon leer nie. Hy het volkome wysheid en die hele skepping, elke faset daarvan, het uit hierdie goddelike wysheid voort gekom.

Smaragtablet

Daarom was alles wat God geskep het goed Gen. Gelukkig het God in sy genade en liefde nie die skep ping weggegooi nie. God het belowe dat alles herstel sal word en vir die mens het God die verlossing in Jesus Chris tus bestem en die wedergeboorte deur die werking van die Heilige Gees Joh. Slingervel Maart Short-link Link Embed. Share from cover.

Die navorsingstaak van die universiteit | Koers - Bulletin for Christian Scholarship

Share from page:. SV 4 slingervel maart Spreuke vir die tiener verklaar Die skepping kom voort uit Dr. Die bedr Page 22 and tannie susan Wat kan ek lees? Dirks Page tellie skoop Nuwe ruimtetuig op weg. More magazines by this user. Close Flag as Inappropriate. You have already flagged this document.


 • Le Déclin du mensonge: Une observation (Petite Collection) (French Edition);
 • Spank Pants - a collection of five erotic spanking stories.
 • LAPSUS CALAMI (French Edition)?
 • Die navorsingstaak van die universiteit.

Thank you, for helping us keep this platform clean. The editors will have a look at it as soon as possible. Delete template? Cancel Delete. Magazine: Slingervel Maart Cancel Overwrite Save. Don't wait! Try Yumpu. Start using Yumpu now! Resources Blog Product changes Videos Magazines. Integrations Wordpress Zapier Dropbox.

Terms of service. Privacy policy. Cookie policy. Change language.